Jasminele

Basics

 • Location:
 • I am looking for:
  Man
 • Zip Code:
  1000
 • Age:
  34
 • Height:
  5 ft. 2 in.
 • Body:
  Slender
 • Ethnicity:
  White
 • Education:
  Bachelors Degree
 • Job:
  Education
 • Has Kids:
  No, never

ABOUT

Người chân thành, nghiêm túc, vui tính mà chưa đủ 10 từ :))

What I am looking for

Nghiêm túc chân thành tìm bạn, nếu có duyên đi tới hôn nhân!